banner

5. Lekce: Vzlety

Při vzletu máte za úkol zrychlit letadlo na dostatečnou rychlost potřebnou pro zdvihnutí nosu na odpovídající úhel stoupání.

Doporučuji zdvihnout nos při rychlosti nejméně o 5 uzlů vyšší, než je minimální rychlost letadla bez použití vztlakových klapek (což v našem případě odpovídá 50 uzlům – na tachometru vyznačeno začátkem zeleně zvýrazněné části). Až tachometr ukáže 75 uzlů, zvedněte nos tak, aby umělý horizont ukazoval stoupavost při 80ti uzlech. (Ze zkušenosti víte, že této rychlosti při stoupání odpovídá asi 11 stupni zdvihlý nos, což odpovídá asi druhé kalibrační rysce na umělém horizontu). Připraveni? Zde je jak to udělat.

Přidejte plyn na plný výkon a rozjeďte se po středu vzletové dráhy.

Až tachometr ukáže rychlost 55 uzlů, je letadlo připraveno pro vzlet.

Zdvihněte nos na 11 stupňů, jako je to ukázáno na obrázku 5-1.

Obrázek 5-1

Budete muset trochu přitlačit na joystick abyste odlepili letadlo od země, ale buďte trpěliví.

Letadlo může eventuelně zrychlit na 75 uzlů.

Použití směrovky při vzletu

Pokud používáte pedály k ovládání směrovky a nemáte aktivovanou funkci „autorudder“, pak byste měli očekávat, že při zvýšení výkonu bude letadlo vybočovat doleva. K tomu dochází z několika důvodů. Síly působící na letadlo vlivem kroutivého momentu motoru a vzniklým větrem od vrtule způsobují, že letadlo během vzletu vybočuje doleva. Stačí jen trochu šlápnout do pedálu a stočit směrové kormidlo doprava a udržet tak letadlo srovnané s osou vzletové dráhy. Samozřejmě, jestli-že nevlastníte tyto pedály, nemusíte mít z ničeho strach. Stačí si zapnout speciální funkci tohoto simulátoru nazvanou jako „autorudder“.

Samozřejmě, co letí nahoru, musí eventuelně slétnout dolů. A když se tak stane je lepší, aby se přistání povedlo provézt správně. Proto se v naší další lekci budeme zabývat přístáváním.

 

Student Pilot Briefing

V této lekci se naučíte vzlet.

ODHADOVANÝ ČAS KE SPLNĚNÍ
10 minut

POŽADOVANÉ ZNALOSTI/DOVEDNOSTI
Předtím, než začnete tuto lekci, si přečtěte materiály k Základnímu výcviku, které vám pomohou lépe porozumět dovednostem, jenž se máte naučit.

POČASÍ
Obloha je čistá a vítr je klidný.

DOPORUČENÉ MAPY
Žádné

INFORMACE O LETU
Začnete na zemi vedle vzletové dráhy. Naučíte se jak pojíždět po dráze a vzlétnout.

DŮLEŽITÉ KLÁVESY K ZAPAMATOVÁNÍ
Numpad 4 pohled doleva; Numpad 6 pohled doprava. Ujistěte se, že světélko Numlock svítí.

LETOVÉ POŽADAVKY
Požaduje se od vás, abyste udrželi rychlost v rozmezí 5 knotů a podélný sklon letadla 10 ° od zadaných hodnot.


- top -