banner

7. Lekce: Vaše první sólo

Jedno z největších potěšení instruktora je pilotovo sólo. Od té doby co jste mými žáky je mým velkým potěšením dovést vás v této lekci k sólu. Nastal čas ve vaší pilotní přípravě, kdy se dojde ke zkoušce vaší odvahy v letadle Cessna 172, kdy poletíte kolem letiště jeden okruh. Sami. Individuálně. Bez doprovodu. Sólo.

Ujasněte si jak se provádí sólo. Poletíte si podle svého bez jakékoli mé pomoci. Neznamená to ale, že se budete držet při zemi.
V této části bude váš let zcela na vás. Nicméně já s vámi budu mluvit přes rádio.

Aby tato lekce měla smysl, stanovím vám kdy a kam manévrovat s letadlem. Vše co musíte udělat, je použít všechny znalosti co jste již získali. Od chvíle co s vámi začnu mluvit přes rádio, řeknu vám kdy můžete vzlétnout a dám vám kurz a výšku, ve které poletíte až na přistání na letiště, ze kterého jste vzlétli. Poletíte vlevo od letiště po okruhu ve tvaru obdélníka.

Tuto část začnete připraveni na vyčkávacím místě dráhy 19 na letišti v Bremertonu. Možná před odletem uslyšíte vzdálený hlas sbíječky. Nebojte se, nikdo neopravuje dráhu. Je to pouze tlukot vašeho srdce. Což je úplně normální. Je to vzrušující událost, a proto i vy byste měli být vzrušeni. Když budete připraveni, řeknu vám abyste uvolnili brzdu, zvedli výkon motoru a zrychlili. Při rychlosti 50 knotů zvednete nos do počátečního stoupání 10° (Obr. 7-1).

Obrázek 7-1

Poté budete provádět malé úpravy úhlu stoupání tak, abyste udržovali rychlost 80 knotů.

Budete stoupat rychlostí 80 knotů kurzem 190° (Obr. 7-2) do výšky 1500 stop, kde přejdete do horizontálního letu.

Obrázek 7-2

Asi budete chtít upravit výkon motoru tak, abyste udrželi rychlost pod 100 knotů a ujistěte se, že je letadlo vytrimované. Pamatujte si, že nevytrimované letadlo od vás bude vyžadovat nadměrnou fyzickou sílu ke zvládnutí řízení letadla. Pokud chcete mít velké svaly, běžte raději do posilovny a ne do letadla.

Během tohoto sóla očekávám, že udržíte výšku v rozmezí ± 100 m, vaší rychlost ± 10 knotů, kurz ± 10 °, jakýkoli požadovaný úhel stoupání v rozmezí ± 3°. Také bych byl rád, abyste dělali všechny zatáčky s náklonem 20° ± 10°. V tomto bodě vašeho výcviku vím, že můžu počítat s vašimi dovednostmi, které jste se již naučili.

Jakmile vyrovnáte letadlo ve výšce 1500 stop a letadlo stabilizujete do horizontálního letu, udělejte zatáčku doleva o 90° do kurzu 100° (Obr. 7-3).

Obrázek 7-3

Tato část letištního okruhu se nazývá napříč větru a budeme si o ní povídat v části Private pilot. Zapamatujte si, že dráha bude někde vlevo za vaším ramenem. Pokud nemáte nějaké vážné zranění z amerického fotbalu, jež zapříčinilo, že máte obě ramena vpravo, měli byste být schopni podívat se doleva na dráhu (Obr. 7-4).

Obrázek 7-4

Co musíte udělat abyste se mohli podívat ven z letadla:
  1. ujistěte se, že máte zapnutou klávesu Numlock
  2. zmačkněte 1 nebo 4 na numerické klávesnici nebo pohněte kloboučkem joystiku do požadovaného směru

Pro jednoduchost odkazuji pouze na metodu numerickou klávesnicí.

Až vám dám signál, chci abyste udělali další zatáčku o 90° doleva do kurzu 010°. Tím pádem poletíte v opačném směru než jste vzletěli, přičemž dráha bude někde vlevo od vás (obr. 7-5).

Obrázek 7-5

Poněvadž jsme vzlétli proti větru, teď poletíte po větru. Proto se této části okruhu říká po větru. Stiskněte 4 na numerické klávesnici a podívejte se jestli uvidíte dráhu.

Pokud je letadlo na úrovni prahu přistávací dráhy (to znamená, že číslo dráhy na začátku dráhy na kterou přistáváte, je přímo pod vaším levým křídlem jak je vidět na obr. 7-6). V této fázi budu chtít, abyste vysunuli vztlakové klapky na 10° pro přistání.

Obrázek 7-6

Nebojte se teď upravovat výkon motoru. Vysuňte klapky a upravte polohu letadla tak, abyste udržovali stále 1500 stop. Poté použijte trim, abyste si odlehčili tlak na vašem joystiku. Nechejte klidně trochu spadnout rychlost. Nemám obavy, že byste neudrželi správnou rychlost.

Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou byste měli znát o vysouvání klapek v této poloze je, že vám dovoluje mít lepší výhled přes špičku letounu. Je to velmi dobrá věc, protože když jdete na přistání, moc vám to pomůže vidět dráhu. Ve skutečném letadle vysunutí klapek na 10° pomáhá pilotům, kteří jsou „vertikálně zdviženi“, vidět přes špičku letadla. Měl jsem mnoho mladých studentů (a pár starších), kteří byli malého vzrůstu a skutečně ocenili co pro ně vysunutí klapek udělalo. Určitě vás to nutí požádat vašeho instruktora o posilovač(zvedač) sedačky.

Dokud bude vaše rychlost pod 110 knotů můžete bez obav vysunout klapky na 10° aniž by vám odpadly. Vysunutí klapek při vyšší rychlosti je může poničit. Může to zapříčinit, že vás nebo letadlo klapka poraní a to by mohla být tragédie.

Nyní se blížíte k poloze, kde budete dělat další zatáčku o 90° doleva. Až bude čas, řeknu vám, abyste zatočili doleva do kurzu 280°, jak je ukázáno na obr. 7.

Obrázek 7-7

Proveďte zatáčku s náklonem 20° a udržujte dále letadlo v horizontálním letu dokud vám neřeknu, abyste začali klesat na přistání. Tato poloha je základní pro přistání letadla. Proto se tato část okruhu nazývá base leg.

Když budete v poloze před poslední (4.) zatáčkou, kterou se srovnáte do osy dráhy, dám vám znamení, abyste začali točit poslední zatáčku o 90° do kurzu 190°(obr. 7-8).

Obrázek 7-8

Touto zatáčkou se srovnáte do osy přistávací dráhy a ocitnete se na kurzu konečného přiblížení. Měli byste vidět dráhu přímo před sebou (obr. 7-9). V tomto bodě byste se měli rozhodnout kdy zahájíte zpomalování letadla a klesání na přistání. Dělejte s výkonem a klapkami cokoli musíte, abyste přistáli právě tak, jak jste to dělali v předešlých lekcích. Jelikož je to vaše první sólo, nechám to celé na vás. Určitě použijte VASI (PAPI), které vám pomůžou zůstat na sestupové dráze.

Obrázek 7-9

Kdyby toto bylo přistání ve skutečném letadle, viděli byste vaše přátele jako maličké postavičky stojící u dráhy povzbuzující vás při přistání. Prostě si představte, že mě vidíte dole čekajícího na bezpečný přílet a přistání.

Až přistanete budu vám gratulovat.

SÓLO A CÍP KOŠILE

Nikdo nezná skutečný původ zvyku, kdy se ustříhne cíp košile začínajícího pilota, ale je to tradice, jež je udržována tisíci instruktory při příležitosti prvních sól studentů. Někteří říkají, že je to z dob tandemových kokpitů, kde instruktor seděl v zadním sedadle a student před ním. Aby získal studentovu pozornost, naklonil se instruktor dopředu a zatáhl studenta za límec. Sólový let se rovná žádný instruktor a tedy není potřeba tahat za límec.

Je to zábavný zvyk, a neexistuje nic jiného, co by přinášelo více hrdosti mě jako instruktorovi, než vidět svého studenta letět poprvé samostatně.

Teď nastal váš čas na sólový let. Jděte do toho a naplňte mě hrdostí. Jestliže budete úspěšní, získáte certifikát o prvním sólovém letu. Uvidíte, že to bude obrázek ustřiženého límce, který vám bude připomínat tuto vzrušující událost.

 

Student Pilot Briefing

V této lekci poletíte první sólo po letištním okruhu. Po úspěšném dokončení obdržíte Solo certificate.

ODHADOVANÝ ČAS KE SPLNĚNÍ
15 minut

POŽADOVANÉ ZNALOSTI/DOVEDNOSTI
Měli byste dokončit všechny lekce Student a v pohodě zvládat dovednosti nutné ke vzletu, stoupání, vodorovnému letu, zatáčení, klesání a přistání.

POČASÍ
Obloha je čistá a vítr je klidný.

DOPORUČENÉ MAPY
Žádné

INFORMACE O LETU
Vzlétnete z dráhy 19 na Bremertonském mezinárodním letišti. Váš instruktor s vámi bude komunikovat pomocí rádia během letu. Bude vám dávat instrukce kdy vzlétnout a stoupat do výšky 1500 stop. Poté vám řekne kdy máte zatočit abyste letěli po okruhu. Poletíte na přiblížení dráhy 19 a přistanete. Váš instruktor nebude schopen vám jakkoli pomoci s řízením letadla, ale bude vám dávat užitečné rady. Až budete vyrovnáni s dráhou, nechá vás dokončit přiblížení a přistání bez jakékoli rady. Jestliže přistanete a úplně zastavíte na dráze váš instruktor vám vydá Solo cerificate.

DŮLEŽITÉ KLÁVESY K ZAPAMATOVÁNÍ
F7 vysune klapky o dalších 10 °.

LETOVÉ POŽADAVKY
Vyžaduje se od vás abyste udrželi:

  • výšku v rozmezí 100 stop od zadané
  • nastavení otáček motoru v rozmezí 100 ot/min
  • rychlost maximálně 10 knotů nad zadanou hodnotou vyjma na vzletu, kdy musíte držet rychlost maximálně 10 knotů nad a 5 pod hodnotou 55 knotů.
  • kurz v rozmezí 10° od zadání
  • podélný sklon letadla v rozmezí 3°
  • náklon v rozmezí 10° od zadané hodnoty

- top -