banner

2. Lekce: Prudké zatáčky

Mám rád prudké zatáčky. Jsou zábavné, podnětné a v mnoha případech jsou dobrou zkouškou schopností pilota rozpoznat limity výkonů letadla. A pokud hrajete MS Combat Flight simulator tak jsou velmi užitečné při unikání protivníkovi, který vám chce rozstřílet ocas.

Prudké zatáčky (obvykle mají náklon mezi 45-55°) se používají pro zdokonalení letových dovedností. Procvičujte je často a časem zjistíte, že vaše dovednosti jsou lepší a lepší.Mimoto vám procvičování tohoto manévru pomůže zvládnout přirozené rozdělení pozornosti, které doprovází tak náročný manévr.

Ještě je tu jedna užitečná věc, které si ani nejste vědomi. Prudké zatáčky ukazují, že letadla mají limity a překročení těchto hranic má svou cenu. Příliš prudké zatáčky mohou vyústit v pád. To není nutně nebezpečné pokud jste několik tisíc stop nad zemí. Nicméně nezkoušejte prudce zatáčet abyste se srovnali s přistávací dráhou, když jste v nízké výšce s nedostatečnou rychlostí. To je jistá cesta k nové práci-geologie.

Aerodynamika prudkých zatáček

Nejdříve trochu opakování. V dřívějších lekcích jste se naučili, že naklonění křídel dovoluje vztlakové síle (její části) tlačit letadlo do strany. Letadlo zatáčí, protože část vztlakové síly působí v horizontálním směru.

Je zřejmé, že když nějaký objekt dáme do pohybu bude chtít zůstat v daném pohybovém stavu. To kdysi řekl člověk jménem Isaac Newton. Když letadlo zatáčí, jeho veškerá hmota chce stále zůstat v původním směru. Proto se cítíte být zatlačováni do sedačky na horské dráze, když dráha změní směr. Zatímco dráha mění směr vaše tělo chce pokračovat v pohybu přímo. Cítíte jak vás tato síla spolu tíhovou tlačí skrz sedadlo horské dráhy.

Ačkoli letadla nelétají po kolejích cítíte podobnou sílu tlačící vás do sedadla, když provádíte prudkou ustálenou zatáčku. Čím prudší zatáčka tím větší síla vás tlačí do sedadla. Této síle se také říká přetížení.

Přetížení je předvídatelná síla pro všechna letadla. Obr. 2-1 ukazuje graf představující závislost přetížení na náklonu letadla.

Obrázek 2-1 Graf velikosti přetížení v závislosti na náklonu
Na příkladu je vidět, že při náklonu 60° vy a letadlo pociťujete sílu 2G (2x větší než kolik vážíte.) Jinak řečeno vy a letadlo máte pocit, že vážíte 2x víc než normálně. Samozřejmě pokud srovnáte letadlo zpátky do vodorovného přímočarého letu bude na vás působit síla 1G právě jako teď.

Je tu ale jeden háček: Jestliže se vy a letadlo cítíte být těžší kvůli vzrůstu síly na vás působící (přetížení) pak musíte vy co by pilot vyrovnat umělý nárůst váhy. Musíte zvýšit vztlak letadla, jestliže chcete zůstat v letu. Pokud byste toto zvýšení váhy nekompenzovali letadlo nebude schopné udržet výšku v zatáčce. Ve skutečnosti to můžeme nazvat pádem. A nechcete se stát pilotem známým tím, že padá kdykoliv dělá prudkou zatáčku. Představte si ty přezdívky, které byste dostali: prznitel zatáček, zatáčkový kamikadze

Zvýšení vztlaku v zatáčce znamená, že musíte zvýšit úhel náběhu pohybem joystiku k sobě. Vztlak se musí rovnat tíhové síle (skutečná tíha+umělá) pokud má letadlo zůstat v letu.Proto velké náklony vyžadují větší úhly náběhu k vytvoření dostatečné vztlakové síly potřebné pro let. Už asi víte co teď přijde, že?

Jestliže provedete příliš prudkou zatáčku, letadlo může dosáhnout kritického úhlu náběhu, přestane produkovat potřebný vztlak a začne padat. A nyní jste přinuceni se dostat z tohoto pádu než budete zase pokračovat v letu.

Nyní jste se naučili, že pádová rychlost letadla při prudkých zatáčkách vzroste. Zatímco pádová rychlost u vodorovného přímočarého letu je 50 kts, tak pokud prudce zatáčíte potřebujete mít rychlost 70kts abyste nespadli. Obr. 2-2 je další graf, který vám dovoluje předpovídat tento nárůst pádové rychlosti v závislosti na růstu tíhové síly.

Obrázek 2-2 Graf vzrůstu pádové rychlosti v závislosti na růstu tíhové síly

Například při náklonu 60° působí na letadlo a jeho součásti přetížení 2G. Obr. 2-2 ukazuje, že přetížení 2G způsobuje nárůst pádové rychlosti o 40%. Tedy letadlo padající při rychlosti 50 kts ve vodorovném letu bude padat v zatáčce s náklonem 60° při rychlosti 70 kts (40% z 50 + 50).

Co to pro vás znamená? Jestliže plánujete provést prudkou zatáčku s náklonem 60°, měla by vaše rychlost být minimálně 70kts, abyste unikli pádu. Není to úžasné? Můžete předvídat a nemusíte při tom koukat do křišťálové koule, vržených kostí nebo sedliny kafe.

Z toho důvodu musíte přidat plyn, když děláte prudkou zatáčku. Ve většině případů vám to poskytne nezbytné navýšení rychlosti, jež pomáhá předcházet pádům. Samozřejmě pokud vaše letadlo nemá velký motor, pak nebude schopno vytvořit tah potřebný k udržení rychlosti na potřebné výši, abyste se vyhnuli pádu během prudké zatáčky. Pamatuji si jak jsem šel k doktorovi a řekl: „Doktore, bolí mě, když udělám tohle.“ Jeho rada byla: „Nedělejte to.“

Pokud nemáte dostatečný tah nemůžete dělat prudké zatáčky.

Nestrachujte se teď o techniku. Nejdřív přece chcete vyzkoušet aerodynamiku a pak si teprve řekneme o umění zatáčet.

Co to pro vás znamená?

Ukazuje se, že potřebujete 6° stoupání, abyste udrželi vaši výšku v zatáčce. Jelikož váš úhel náběhu vzroste je i spodní část křídla více vystavena nabíhajícímu proudu vzduchu. To způsobí zvýšení vztlaku, ale také větší odpor. A proto letadlo o trošičku zpomalí jak je ukázáno na rychloměru.

Zde pro vás mám několik problémů:

  1. Prudká zatáčka v konstantní výšce je doprovázena snížením rychlosti
  2. společně se vzrůstem pádové rychlosti zjistíte, pokud nejste opatrní, že jste se ocitli mezi mlýnskými kameny
  3. hodnoty rostoucí pádové rychlosti a poklesu rychlosti při zvýšení úhlu náběhu se mohou potkat

Co se pak stane? Ano, letadlo spadne. Jak tomu při prudké zatáčce můžete předejít? Zkuste přidat výkon, abyste se vyhnuli ztrátě rychlosti. Ještě jednou, nestarejte se o to jak pěkně zatáčku děláte. Prosekejte si tím cestu a já vám budu ukazovat správné taneční kroky.

G či ne 2G

Předpokládejme, že budete zatáčet náklonem 45° na plný plyn. Co se stane? Zjistíte, že zvýšení výkonu dovoluje udržovat rychlost. A jsme u toho. Pěkná prudká zatáčka bez ztráty rychlosti je možná pokud máte dostatečný výkon. Myslíte, že zatáčka je skutečně prudká? Řekněme, že je při náklonu 60° . Při tomto náklonu se vaše pádová rychlost zvýší z 50 na 70kts. Otázkou je, jestli máte dostatek výkonu, abyste udrželi rychlost nad 70kts při náklonu 60°. Jedna cesta jak to zjistit je zkusit to v bezpečné výšce. Když provedete tento pokus, zjistíte, že rychlost klesne, i když motor běží na plný výkon. Ptáte se proč? Protože malá letadla nemají výkon navíc, aby překonala obrovský nárůst odporu spojený s požadovaným zvětšením úhlu náběhu.

Obtížná část

Nyní si povíme něco tom proč se piloti často dostávají do potíží. Když totiž manévrují na přistání s motorem na volnoběh provádějí prudké zatáčky, aby se vyrovnali do jedné linie s dráhou. Vzhledem k jejich malé rychlosti a velkému náklonu se rychlost letu a pádová rychlost sbližují. Jinak řečeno, pokud jste v prudké zatáčce, pádová rychlost roste z důvodů zvyšujícího se zatížení (rostoucí G) a rychlost se snižuje kvůli zvyšujícímu se odporu. Když se velikost rychlosti letu a pádová rychlost rovnají, letadlo začne padat. Pokud se to stane blízko země je to velmi špatné. Často uslyšíte, že tomuto druhu pádu se říká zrychlený pád. Je zrychlený kvůli vysokému G v zatáčce.

OK, dost bylo vědy. Čas pro umění. Pojďme si říct něco o tom jak udělat nóbl prudkou zatáčku.

Ještě trocha teorie

Jedno z tajemství, abyste dělali dobře zatáčky, je mít předem jasno o postupu nutném k udržení výšky v zatáčce. Přestože je spousta faktorů, které to ovlivňují, můžete je stále odhadovat. Obyčejně také budete používat venkovní vizuální údaje, když budete dělat prudké zatáčky v letadle. To vám dovolí udržet si přehled o ostatních letadlech, stejně tak jako rozpoznat polohu letadla v prostoru. Použití venkovních vizuálních údajů pro prudké zatáčky je v simulátoru trošku těžší, takže budete stejně zaměřeni na variometr.

Podívejte se na obr. 2-3.

Obrázek 2-3

Toto je přibližně poloha letadla nutná pro zatáčku s náklonem 45°. Jakmile se nakloníte do zatáčky budete potřebovat postupně zvedat nos letadla dokud nedosáhnete stoupání 6°.Poté byste měli použít výškoměr ke stanovení jaký druh opravy na páce je nutný k udržení výšky. Pokud chcete, můžete také použít variometr (VSI indicator) jako dodatečný zdroj informace. Tajemstvím je provádět malé opravy a vždycky dávat pozor na polohu letadla.

Prudká zatáčka je považována za přijatelnou ve standardech Privat pilot pokud jsou následující odrážky pravda:

  1. vaše výška se nesmí lišit o více jak 100 stop
  2. váš kurz se při návratu do přímočarého letu nesmí lišit o 10° od kurzu v kterém jste začali zatáčet
  3. náklon se nesmí lišit o více jak 5°
  4. rychlost letu se nesmí lišit o více jak 10kts od rychlosti kterou jste začali zatáčet

Je tu ještě jedna věc, kterou byste si měli uvědomit před tím, než budete dělat prudké zatáčky. Pokud pohnete pákou k sobě při provádění zatáčky váš náklon má tendenci se trochu zvětšovat.Proto musíte dávat pozor, aby se vám nezvyšoval náklon v zatáčce. Při přitahování páky k sobě se stává to běžně. A za další, při velkých úhlech náběhu, mají letadla při zemi tendenci zvětšovat svůj náklon bez toho, aby pilot udělal cokoliv co by to zapříčinilo. Ještě jednou, buďte připraveni tento jev kompenzovat křidélky pokud to bude nutné. Z tohoto důvodu v prudkých zatáčkách, zvláště pak při přitáhnutí páky k tělu k udržení výšky, budete muset pohnout křidélky abyste předešli překlopení letadla.

Možná jste zjistili, že jsem nezmínil nic o trimování během prudké zatáčky. Důvodem je, že trim používáme pokud je to nutné na relativně delší dobu. Zatímco prudká zatáčka je přechodná, proto nejsou trimy použity. Mimoto vám prudké zatáčky pomáhají rozpoznat příchod zrychleného pádu. Ve skutečném letadle cítíte, že s rostoucím G jste přitlačováni do sedačky. To v simulátoru nepocítíte. Z tohoto důvodu se musíte spolehnout na tlak od páky, která vás varuje před blížícím se pádem při vyšší rychlosti. To je další důvod důležitý pro netrimováni v zatáčce.

Nyní jste kvalifikován zkusit prudké zatáčky při větších náklonech. Když je budete procvičovat v interaktivní lekci vyzkoušejte všechny až do náklonu 55°, který je vyžadován pro certifikát obchodního pilota. Naklonění do zatáčky a zpět zatímco udržujete výšku v rozmezí 100 stop, rychlost 10 kts a kurz při naklonění zpět do vodorovného letu do 10° od kurzu kterým jste letěli před provedením zatáčky.

Je čas procvičit si prudké zatáčky.

V dalším setkání vám ukážu jak se létá letištní okruh na letišti.