banner

3. Lekce: Vyčkávací obrazec

Již jste se naucili jak letět podle dopravních šablon v minulých lekcích. Takže jaký je rozdíl mezi letem podle dopravních šablon a podle vyčkávacího obrazce? Pokud jste leteli podle šablon, delali jste to při vizuálním letu. Vyčkávací šablony, které se naučíme v dnešní lekci, jsou prováděny pouze při letu pomocí přístrojů.

Když kapitán letadla promluví skrz palubní rozhlas : "Emm....vypadá to, že si tu chvíli pockáme." , pravdepodobne si povzdechnete a pomyslíte : "Paráda, zpoždení." Víte o létání podle prístroju více než víte, protože to je presne to na co je vyckávání navrženo : na zpoždení letadla. Letadlo proste nemuže zajet do cekárny, když ATC potrebuje zdržet jeho prílet kvuli dopravní zácpe ci povetrnostním podmínkám. Takže letová kontrola prikáže pilotu letet podle vyckávacích šablon.

UDRŽUJTE TENTO VZOR!

Standardní vyckávací obrazec vypadá podobne jako závodní okruh zakotvený pevným bodem - VORem, nesmerovým radarem (NDB) nebo prusecíkem - jak je možné videt na obrázku 3-1.

Obrázek 3-1

Dvě prímá ramena se nazývají príletové a odletové. Pri standardním vyckávacím obrazci zatácíte doprava (cili pri nestandardním doleva). Všechny zatácky musí být standardne nakloneny.Jak dlouhá jsou ramena obrazce? Jsou dostatecne dlouhá, takže let po príletovém ramenu vám zabere približne minutu. Vítr bude mít vliv na délku ramene - cili pokud fouká bude muset upravit délku odletového ramene, takže príští príletové rameno bude trvat opet minutu.

Ve skutecnosti je let po vyckávacím obrazci jednoduchý, ale jak se na nej napojit je jedno nejvetších strašidel pilotu. Pro udržení letadla uvnitr chránených vzdušných prostoru, FAA doporucuje specifické metody vstupu. Který vstup je vhodný záleží na vašem kurzu když poprvé križujete pevný bod.

PŘÍMÝ VSTUP

Prímý vstup používejte v prípade, že prilétáte k pevnému bodu ve stejném smeru jako je príletové rameno (oblast C na obrázku 3 - 2).

Obrázek 3-2

Leťte k pevnému bodu a odbocte doprava (pri standardním vyckávacím okruhu) nebo doleva (pri nestandardním vyckávacím okruhu) a pokracujte dále v letu po okruhu.

PARALELNÍ VSTUP

Paralelní vstup použijte pokud prilétáte k pevnému bodu v opacném smeru oproti príletovému ramenu a zakoncením mimo vyckávací okruh po preletu pevného bodu (oblast A obrázek 3-3).

Obrázek 3-3

Zabocte paralelne ku príletovému ramenu a leťte v opacném smeru 1 minutu, poté zabocte smerem k okruhu pro dosažení príletového kursu. Vraťte se k pevnému bodu a pokracujte po vyckávacím okruhu.

SLZOVÝ VSTUP

Slzový vstup použijte pokud prilétáte k pevnému bodu v opacném smeru oproti príletovému ramenu a zakoncením vne vyckávacího okruhu po preletu pevného bodu (oblast B obrázek 3-4).

Obrázek 3-4

V pevném bode zabocte smerem k okruhu s kursem o 30 stupòu rozdílným oproti kursu odletového ramene. Udržujte tento kurs jednu minutu a potom zabocte v opacném smeru k dosažení kursu príletového ramene. Vraťte se k pevnému bodu a pokracujte po vyckávacím okruhu.

Zní to komplikovane? Vetšina pilotu si to myslí. Naštestí jednotný prímý vstup je nejbežnejším typem vstupu, vzhledem k tomu že dispecer vám obycejne rekne o smeru jakým se približujete k križovatce podél vaší letové dráhy. Procvicování tohoto vám dává možnost zdokonalit se v prístrojovém letu a muže prijít den kdy vám dispecer zdelí nutnost vyckání a vy budete vedet co máte delat. Nyní kliknete na FLY THIS LESSON NOW pro procvicení toho co jste se práve naucili. Poté si pripravte své materiály pro kontrolní let pomocí prístroju. Hodne štestí!